Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
СылтамаларЯ?а китап

...

Чуаш Ялтанында кел?? ?е

...

Изге Николай чирк?вен? 5 ел

...

Тихвин чиркђвенећ престол бђйрђме

...


15.07.2011

Я?а китап

Тумышы бел?н Кайбыч районы Иске Корбаш авылы кешесе Александр Малов исеме укучыларыбызга яхшы таныш. Ул озак еллар буе "Комсомолец Татарии", "Советская Татария" газеталарында, "Коммунист Татарии" журналында, Татарстан радиокомитетында эшли, "Герои СССР - Батырлар китабы" ?ыентыгын т?з?че авторларны? берсе. К?пт?н т?гел М?ск??не? "Лидер - М" н?шриятында Александр Михайловичны? "Юность моя опаленная" диг?н исемд? тагын бер китабы басылып чыкты.

1944 елны? маеннан 1945 елны? августына чаклы рядовой Александр Малов П.С.Рыбалко жит?кл?г?н танк армиясе составында I Украина фронтында сугыша. Китапта - ?зе к?рг?н, ?зе катнашкан вакыйгалар турында язылган. Бу китапны укыганда, ?лк?нн?р ?з башларыннан кичк?н к?ренешл?р бел?н очрашса, сугыш турында гел ишетеп, к?псанлы фильмнар карап ?ск?н урта буын кешел?ре китаптан сугышны? мо?а кад?р яктыртылмаган якларын бел? алалар. Патриотлык хисе б?тенл?й югалып барган б?генге яшьл?р ?чен бу ?с?рне? ???мияте аеруча зур.

М.МАРТЫНОВА.


*
 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: