Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
Сылтамалар

"Арумысез, кер?шен каренд?шл?р"
радиотапшыруыны? текст материаллары.

"Арумысез, кер?шен каренд?шл?р" тапшыруы ??р айны? беренче атнасыны? шимб?сенд? ирт?нге 9 с?гать 30 минуттан 10-га кад?р бара. Ярты с?гатьлек бер тапшыруда д?нья я?алыклары, газета битл?рен? к?з?т?л?р, бигр?к т? кер?шен д?ньясында нил?р булуын, "Кер?шен с?зе" газетасында басылган язмалар бел?н таныштыру, ?зебезне? асыл кешел?ребез тормышы, и?аты, яш?еше турында с?йл??, драматургия, ?д?бият, публицистика, балалар и?атын радиоты?лаучыларыбызга ?иткер?, христиан денен тотучы каренд?шл?ребезне чирк?? кен?г?л?рене? эчт?леге бел?н таныштыру - ?лег? кад?р тапшыруларны? темасы иде. Шулай ук гореф-гад?тл?ребезг?, йолаларыбызга, ?зебезг? ген? хас булган б?йрамн?ребезг?, гасырлар буена ки? кулланышта булган б?йр?мн?ребезг?, гасырлар буе ки? кулланышта булган, ?ир-анакай, табигать ??м ?ава торышы бел?н б?йл?нг?н сынамышларга, юрамышларга, ?йтемн?рг? тапшыруда шактый зур урын бирелде. Алга таба да шушы темаларга ки?р?к белешм? биреп, т?б?нд?ге эзлект? эшл?рг? ис?п.

1. "Безне? кешел?р, яки "Н?селебезне? асыл затлары" рубрикасы.

2. Календарьда билгел?п ?тел? торган даталарга б?йл?п, каренд?шл?ребезне тапшыруга чакыру: м?с?л?н, медицина хезм?тк?рл?ре к?не, энергетиклар к?не, укытучылар к?не ?.б.

3. "Заман ??м дин" рубрикасы.

4. Христиан денен тотучы, кер?шен чирк?ве бел?н тыгыз элемт?д? торган каренд?шл?ребезне ??г?м?г? чакыру.

5. "?ир ??м гал?м" рубрикасы.

6. "Н?ни талантлар".

7. ?ырчыларыбыз, биючел?ребез, с?йл??чел?ребез, шагыйрьл?ребез, язучыларыбыз - с?нгать кешел?рен тапшыруга чакыру.

8. С?нгать д?ньясындагы я?алыклар бел?н, каренд?шл?ребезне? ирешк?н у?ышлары бел?н таныштырып бару.

9. Кер?шен д?ньясында массак?л?м ?тк?рел? торган чараларга информация бир?.

10. Халкыбызны? ?тк?не, б?генгесе ??м кил?ч?ге нинди?

11. Районнарыбызда, авылларыбыздагы каренд?шл?ребезне? тормышыннан.

Радиотапшыруларда эшл?нг?н яхшы эшл?рне ген? т?гел, редакторлар тарафыннан кер?шен проблемалары турында да с?йл?рг? м?мкинлек (р?хс?т) бирелсен иде. Илл?р имин, еллар тыныч булсын. ?егезг? б?р?к?т, гаил?гезг? татулык, ?зегезг? ?ан тынычлыгы, с?лам?тлек тел?п, "Арумысез, кер?шен каренд?шл?р" тапшыруын ?зерл??че ??м алып баручы

Аграфена Васильева (кер?шенч? исемем Г?рпин?).

 

 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: