Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
СылтамаларЯ?а китап

...

Чуаш Ялтанында кел?? ?е

...

Изге Николай чирк?вен? 5 ел

...

Тихвин чиркђвенећ престол бђйрђме

...


15.07.2011

Изге Николай чирк?вен? 5 ел

Биш ел элек Питр?ч районы Кер?шен С?рд?се авылында чирк?? ачылды. Авыл тарихында беренче булган бу Ходай йорты Кодр?тл?р кылучы Изге Николай х?рм?тен? аруландырылды. Чирк??не? ??м священник йортын ?иткез?не? т?п спонсоры - Николай Алексеевич Мухин. Ул С?рд?д? туып ?ск?н, б?генге к?нд? Казанда ?з эшен алып бара. Шушы к?нг? чаклы ул ?ле д? т?п булышучы.

Я?а чирк??д? беренче кер?шенч? кел?? 2006 елны? 25 июненд? узды. Аны Казан ш???ренд?ге Кер?шен чирк?ве настоятеле, протоиерей Павел Павлов уздырды. Инде мен? биш елдан со? кабат 26 июнь к?нне С?рд?не? Изге Николай чирк?венд? б?йр?мч? кел??г? ?ыелдылар. Казаннан кайткан кунаклар арасында отец Павел да, Николай Мухин да бар иде. Чирк??д? ачылган к?нн?н б?генг?ч? настоятель булып иеромонах Димитрий Сизов тора. Аны? эшч?нлеге к?пл?рг? билгеле. Отец Димитрий "Туганайлар" г??ите бел?н д? ??рчак элемт?д?. Укучыларыбызны? сорауларына ?аваплар бир?. Бел?ебезч?, ул ?з приходында гына т?гел, тир?-юнь районнарга да чыгып, чирк??сез ?ирл?рд? кел??л?р, чирк?? ?олаларын уздыра. Шушы араларда Чистай районы, Чуаш Ялтаны авылында кел?? йорты ачуда, ??м "Вознесение" б?йр?менд? Тукай районы М?л?к?с авылында булып кайткан иде. К?п кен? кер?шен авылларында ?лк?нн?р чирк??л?рг? й?ри алмыйлар, священниклар бел?н к?решерг? ?метл?неп яшил?р. Булдыра алган игелекле м?нд?л?р табылса, ??р авылга да священник алып кил? ?ае бар бит. Белг?немч?, отец Павелны? да, отец Димитрийны? да чакыруларны кире какканнары юк. Бары тик килеп алу ??м илтеп кую ягын гына кайгыртырга кир?к.

Со?гы елларда кер?шен авылларында да шактый гына чирк??л?р я?артылды, я?алары т?зелде. Кайбер ?ирл?рд? кел?? йортлары ачылды. Ни кызганыч, кер?шен священниклары ?итм?? с?б?пле, даими кер?шенч? кел??л?р барган приходлар бернич? ген?. Шуларны? берсе Изге Николай чирк?ве. Ходай ташламасын!

В.МАКСИМОВА.


*
 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: