Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
СылтамаларЯ?а китап

...

Чуаш Ялтанында кел?? ?е

...

Изге Николай чирк?вен? 5 ел

...

Тихвин чиркђвенећ престол бђйрђме

...


Я?АЛЫКЛАР

15.07.2011

Тњгђрђк уен


15.07.2011

Тихвин чиркђвенећ престол бђйрђме


15.07.2011

Изге Николай чирк?вен? 5 ел


15.07.2011

Чуаш Ялтанында кел?? ?е


15.07.2011

Я?а китап


26.05.2011

Буыннар чылбыры ?зелг?н


26.05.2011

Б?йр?м службасына к?т?без


26.05.2011

Шагыйр?не олылап


16.05.2011

К?Л?ЙД? ?И?? К?НЕ


16.05.2011

Кадер-х?рм?т к?н д? кир?к


16.05.2011

'Б?рм?нчек'л?р сокландырды


29.04.2011

Космоска очтылар


29.04.2011

Чират торасы юк


29.04.2011

Олы к?нне олылап


19.04.2011

Идар? утырышы узды


19.04.2011

Казанда атнак?н м?кт?бе


19.04.2011

Дорга кызы табылды


19.04.2011

Бар да берт?рле т?гел


19.04.2011

Мен? диг?н б?л?к


19.04.2011

Файдалы с?йл?ш?


Страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: