Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
Сылтамалар

ГАЛЕРЕЯЛАР

Протоиерей Гурий Кузьмин   Иерей Георгий (Максимов)
Протоиерей Гурий Кузьмин. Х?зерге Балык Бист?се р-ны ?ри Чаллысы авылында укытучы булган ??м хезм?т итк?н. Лагерьлардан й?реп ис?н кайткан. Икенче Б?тенд?нья сугышыннан со? Мамадыш каласында рухи тормыш тергезг?н. 70-нче елларда вафат була.
  Иерей Георгий (Максимов). Тумышы х?зерге Балык Бист?се р-ны Кара Баян авылыннан булган изгелек хезм?тчесе. Тормышыны? со?гы к?нн?рен? кад?р изгелек хезм?тен чирк?? ?ыеныны? бер килемчесе (прихожанины) бел?н (?зене? хатыны бел?н) ?т?г?н.

Протоиерей Назарий (Герасимов)
 
Иеромонах Алексий (Герасимов)
Протоиерей Назарий (Герасимов). Х?зерге Питр?ч р-ны Янсуар авылынын изгелек хезм?тчесе.   Иеромонах Алексий (Герасимов), протоиерей Назарий улы.

Иеромонах Алексий (Маринин)
 
Епископ Андрей (Ухтомский)
Иеромонах Алексий (Маринин). Чыгышы буенча Балык Бист?се Алан-Полян авылыннан. Алласызлык д?верене? и? популяр изгелек хезм?тчесе, рухи м?д?ният саклаучысы. 1920-нче елларда вафат була. Казанда, Арча кыры зиратында ?ирл?нг?н.   Епископ Андрей (Ухтомский). Миссионер, Мамадышны? беренче епискобы.
 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: