Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
СылтамаларЯ?а китап

...

Чуаш Ялтанында кел?? ?е

...

Изге Николай чирк?вен? 5 ел

...

Тихвин чиркђвенећ престол бђйрђме

...


15.07.2011

Чуаш Ялтанында кел?? ?е

25 июнь к?нне Чистай районыны? Чуаш Ялтаны авылында кел?? йорты ачылды ??м Архангел Михаил исемен? аруландырылды.

Чуаш Ялтаны авылында беркайчан да чирк?? булмаган, халык Савруш диг?н урыс авылы чирк?вен? й?рг?н. Казан университеты типографиясенд? 1866 елда басылган "Статистические сведения о крещенных татарах Казанской и некоторых других епархий" белешм?легенд? Савруш приходына караган Югары Кондрата авылында 198 ир ??м 195 хатын-кыз, Кер?шен Ялтанында 163 ир ??м 162 хатын-кыз, Чуаш Ялтанында 90 ир ??м 79 хатын-кыз, Иш?лед? 65 ир ??м 65 хатын-кыз яш?г?не ??м боларны? барысы да иске кер?шенн?р булуы билгеле. Бу авылларны? зиратлары да Саврушида булган. 1920 еллардан со? гына ??р авыл ?з зиратын булдырган. Б?генге к?нд? бу авыллар кечер?йде, ? Кер?шен Ялтаны б?тенл?й бетте. Ул авылны? к?пчелек халкы Чуаш Ялтанына к?ченде.

К?пт?н т?гел Кама Аланы ш???ренд? яш??че Ильина Галина Ивановна ?ти-?нисене? бушап калган йортын кел?? ?е ит?рг? авылдашларына б?л?к итте. Кес??д? 50 ме? сум акча? булмаса, мунча салырга да куркып торган заманда, бетеп баручы авылда чирк?? салуны к?т?р? - чынга ашмаслык хыял гына ик?нен ис?пк? алсак, Галина Ивановнаны? игелеге авылдашларга зур б?л?к булды. Беренче кел??г? Питр?ч районы Кер?шен С?рд?се авылыннан иерей Димитрий Сизовны чакырдык. Кел??г? килг?н иллел?п кеше ?азык ?йтеп ?леш алдылар. Инде алга таба ?аена карап, айга бер тапкыр чирк??л?рд?н священниклар чакырырбыз, дип уйлаштык. Тик ?лег? кел?? йортын тиешенч? ремонтларга кир?к. Ил т?керс?, к?л була, диг?нн?р, ?йд?гез, туганнар, берг?л?шеп алыныйк бу изге эшк?. Кел??ле ?ирг? б?р?к?т и??, кылган эшл?ребез савапка булыр. Авылдагылар да, читт? яш??чел?р д? бу изге эшт?н читт? калмасыннар иде.

Е.ПЕТУХОВ, Чистай.


*
 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: