Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
СылтамаларАчык д?рес... 'Х?тер маршы' - Кайбычта... Вадим концертына чакыра... Идар? утырышы узды...


27.02.2010

Идар? утырышы узды

12 февральд? Казан ш???ренд? Республика кер?шен и?тимагый оешмасыны? чираттагы идар? утырышы булып узды. Анда оешманы? июнь аенда ?тк?н отчет-сайлау конференциясе барышында алга куелган бурычларны ?т?? м?сь?л?л?ре каралды.

Казан ш???рене? Худяков урамында урнашкан, оешмага 49 елга файдалануга бирелг?н бинада ремонт ??м реконструкция эшл?рене? барышы бел?н оешманы? башкарма комитеты ?ит?кчесе урынбасары Илья Михайлов чыгыш ясады. ?ле январь аеннан гына Татарстан Ф?нн?р Академиясене? Тарих институтында ачылган кер?шенн?р ??м нагайбакларны? тарихын ??м м?д?ниятен ?йр?н? ?з?генд? барган оештыру эшл?ре ??м ?з?к алдына куелган бурычлар турында аны? я?а билгел?нг?н ?ит?кчесе Геннадий Макаров с?йл?де. Республика кер?шен оешмасы каршында т?зелг?н яшьл?р оешмасы ?ит?кчесе Саша Долгов узган елны? декабрь аенда узган яшьл?р форумыны? н?ти??л?ре ??м яшьл?р бел?н алып барылган эшл?рне? торышы бел?н таныштырды.

Утырышта шулай ук "Кряшиздат" ?ит?кчесе Виталий Абрамовны? 29 январьда "РЕГНУМ" информацион агентлыгына бирг?н интервьюсы турында да с?йл?ш? булды. Абрамовны? республика кер?шен оешмасы адресына ташлаган гаепл?? ??м т?нкыйть с?зл?ре урынсыз дип табылды.


*
 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р, иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: