Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар форум rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
Сылтамалар
"Ш??ри Казан" газетасы редакциясене? т?г?р?к ?ст?ле... Кер?шен авыллары укытучылары ?чен курслар...


30.06.2002

Кер?шен авыллары укытучылары ?чен курслар

24-28 июнь к?нн?ренд? Казан ш???рене? Укытучылар квалификациясен к?т?р? институтында кер?шен авылларында эшли торган укытучылар ?чен махсус курслар оештырылды. Укытучылар алдында Ф.С. Баязитова, Р.К. Уразманова, Н.В. Максимов кебек галимн?р чыгыш ясадылар.

Курсларда катнашычулар алдында шулай ук Президент аппараты в?киле А.В.Фокин, тарихчы Исаев, музыка белгече, этнограф Г.М.Макаров. Курс ты?лаучыларны Казан Бис?се музее ??м Казан д??л?т университеты бел?н таныштырдылар .


Семенова М.М.
 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р:
Иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: