Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар форум rus kryash tat eng

Я?алыклар
Аналитика
Актуаль темалар
М?гъл?мат чаралары кер?шенн?р турында
Кер?шенн?рне? х?зерге х?ле
Рухият тарихы ??м м?д?ният
Музыкаль м?д?ният ??м фольклор
Этнография
Халык санын алу - 2002
Электроник конференциял?р
Китапхан?
Фонотека
Галереялар
Радио тапшырулары
'Кер?шен С?зе'
Китап кишт?се
Сылтамалар
"Ш??ри Казан" газетасы редакциясене? т?г?р?к ?ст?ле... Кер?шен авыллары укытучылары ?чен курслар...


31.07.2002

"Ш??ри Казан" газетасы редакциясене? т?г?р?к ?ст?ле

Казан. "Ш??ри Казан" газетасы редакциясенд? т?г?р?к ?ст?л булып узды. А?арда кер?шенн?рне? этник ?за?ы ??м м?д?ният ?сешен? кагылган м?сь?л?л?р буенча фикер алышу булды.

?леге фикер алышу барышында кер?шенн?р ??мгыятене? Яр Чаллы б?леге в?киле Николай Антонов чыгыш ясады. Ул кер?шен?рне аерым милл?т булып ?збилгел?н?л?рен? эт?ргеч булган с?б?пл?р турында ачыклык кертте. Ул кер?шенн?рне м?д?ни, с?яси ??м социаль сфераларда булган дискриминация к?ренешл?рен мисалга китерде.

Шулай ук Геннадий Макаров та чыгыш ясады ??м кер?шенн?рне? милли х?р?к?тенд?ге барлыкка килг?н м?сь?л?л?рне ул кер?шенн?рне? этник ??м конфессиональ кыймм?тлекл?рен саклау ?чен кылынган адекват чара булганлыгына игътибарын юн?лтте.

?зене? фикерен Аграфена Васильева ??м "ШК" Михаил Апушев ?йттел?р, а?а шулай ук ?леге т?г?р?к ?ст?лне? материалларын басма ?чен ?зерл?рг? д? й?кл?нде.


Макаров Г.М.
 

ЮГАРЫГА


© Этном?д?ни проект челт?ре kryashen.ru, 2002.
Т?з? ??м булышу - Татарстан Республикасыны? ??м Казан ш???ре
кер?шенн?рене? Милли-м?д?ни ?з?ге.
Фикер - Александр Журавскийныкы. Дизайн - Ольга Святкинаныкы.
Материалларны тулы яис? ?лешч? файдаланганда - kryashen.ru
чыганагына сылтама бир? м??б?ри.
Сораулар ??м т?къдимн?р:
Иск?ртм?л?р, б?ял?м?л?р: