Тихвинский приход в КазаниСетевой этнокультурный проект кряшенского народаПричастие
баш проект турысында сылтамалар rus kryash tat eng

Жаnалыклар
Анализлау
Кoн yзяге темалары
Кряшенняр турында кюбляб информация биреy чаралары
Кряшеннярнен казерге хале
Тын oлкясендяге yткянняр, культура
Музыка культурасы белян фольклор
Этнография
2002-нге жылда калык санын алыу
Электрон конференцияляр
Библиотека
Фонотека
Галереяляр
Радиотабшырыулар
"Кряшен Сюзе"
Книжная лавка
Сылтамалар

"КНЯГЯЛЯР КИБЕТЕ" БЮЛЕГЕ

Бу бюлектя без кряшеннярнен уникаль, тагы бик aз калган басмалары турысында информация урнаштырабыз, алар кюбтян тoгoл басылды, жя булмаса жаnадан бастырылыб алынды, аларны Сез бары безнен Княгяляр кибетеннян гня ала аласыз. Княгялярне куйылган бяясендя алырга була.

Тюбяндяге адрес буйынча жазырга була: 420021, Казан каласы, Тукай тыкырыгы, 4. Тихвин храмы. Княгяляр кибете.

Княгяляргя интернет арткылы да заказ биря аласыз. Заказны шушы адрес буйынча жибярегез: krу[email protected]

 

ЮГАРЫГА


© Сетевой этнокультурный проект kryashen.ru, 2002.
Создание и поддержка - НКЦ кряшен г.Казани и Республики Татарстан.
Идея - Александра Журавского. Дизайн - Ольги Святкиной.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на kryashen.ru обязательна.
Вопросы, предложения, замечания и отзывы: